VISO er den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på socialområdet. Både borgere, pårørende, kommuner, regionale, kommunale og private sociale tilbud kan bede VISO om rådgivning. Desuden kan kommuner bede om udredning. Rådgivning og udredning er gratis og vejledende. Det er Socialstyrelsen, der godkender, hvilke sociale tilbud, der kan blive leverandør af VISO-ydelser og visiterer til rådgivning eller udredning.

5 af Region Midtjyllands 9 specialområder varetager rådgivnings- og udredningsopgaver for VISO:

Vil du vide mere:

Du kan læse mere om VISO på Socialstyrelsens hjemmeside www.socialstyrelsen.dk