Regionerne udfører som en del af den tværregionale kvalitetsudvikling på socialområdet undersøgelser af den bruger- og pårørendeoplevede kvalitet på de regionale sociale tilbud.

Brugerundersøgelserne afdækker borgernes vurderinger og oplevelser af deres botilbud, mens pårørendeundersøgelserne indhenter viden om de pårørendes oplevelser af samarbejdet med botilbuddene.

Undersøgelserne foretages med henblik på at give input til det fortsatte lærings- og kvalitetsudviklingsarbejde på det enkelte botilbud, specialområde, i regionerne og på tværs af regionerne.

Læs her mere om Bruger- og Pårørende undersøgelsen 2019

Læs mere om tidligere undersøgelser her