Hvert år indgår Region Midtjylland en rammeaftale med regionens 19 kommuner om udbuddet af sociale tilbud og udbuddet på specialundervisningsområdet i det kommende år. Rammeaftalen sætter desuden fokus på udviklingen af det sociale område.

Hent den gældende rammeaftale her. Her findes også udviklingsstrategier, takstoversigt og andre oplysninger vedr. rammeaftalerne på det sociale område og specialundervisningsområdet.