- En ramme for en flerårig planlægning af det regionale socialområde

Målbillede for socialområdet

Målbilledet er et styrings- og dialogredskab, som udstikker den overordnede vision, underliggende strategispor og mål for socialområdet i Region Midtjylland.

Den overordnede vision udtrykker ønsket om at støtte den enkelte borger til en tilværelse som aktiv medborger. Socialområdet er til for den enkelte borger, og vi ønsker at møde og støtte borgeren til en aktiv tilværelse med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og ressourcer.

Læs mere i beskrivelsen af målbilledet for socialområdet

Kontakt

Kjeld Nørby
Tlf: 4024 2648
Mail: kjenoe@rm.dk