Hvis du er utilfreds med forhold, som du oplever på et socialt tilbud i Region Midtjylland, har du mulighed for at klage.

Denne klagevejledning er tænkt som en hjælp til dig, hvis du ønsker at klage.