Region Midtjylland bestræber sig på at skabe de bedste rammer for borgerne på de regionale sociale tilbud og deres pårørende.

Hvis du som borger eller pårørende er utilfreds med forhold, som du oplever på et socialt tilbud i Region Midtjylland, har du mulighed for at klage.

Denne klagevejledning er tænkt som en hjælp til dig, hvis du ønsker at klage.