Alle bosteder, døgninstitutioner og specialiserede dagtilbud i Region Midtjylland drives efter Serviceloven.

Heraf fremgår det, at kommunerne hver især har ansvaret for at stille tilbud til rådighed for borgere med særlige sociale behov.

Gennem de årlige rammeaftaler mellem regionen og kommunerne bliver det fastlagt, hvilke ydelser regionen skal levere til kommunerne, hvordan taksterne skal være og hvilket serviceniveau, som skal være gældende for det enkelte tilbud og dets ydelser.

Se rammeaftale 2021-22.