11.05.2020

Hvordan er det specialiserede socialområde at samarbejde med? Sådan spurgte man de sagsbehandlere, der på kommunerne og borgernes vegne finder pladser på socialområdet.

Spørgeskemaet blev besvaret af  et udvalg af sagsbehandlere, der sammenlagt varetager kontakten med 10 % af det samlede antal borgere, der er i indskrevet på syv ud af otte specialområder under socialområdet (IKH deltog ikke i undersøgelsen).

Helt overordnet er tilfredsheden stor. Tre ud af fire adspurgte er således "i høj grad" eller "i meget høj grad" tilfredse med "samarbejdet med tilbuddet omkring borgerens forløb". De resterende 25 % er i nogen grad tilfredse.

Dykker vi længere ned i tallene i undersøgelsen, viser det sig, at tilfredsheden på tværs af specialområderne er meget høj på en lang række områder.

19 % mener "i meget høj grad", at tilbuddet har passende kompetencer i forhold til den målgruppe, som borgeren tilhører, 67 % er "i høj grad" tilfredse.

16 % er "i meget høj grad" alt i alt tilfredse med samarbejdet i specialområdet i Region Midtjylland, og 67 % er "i høj grad" tilfredse.

10 % synes "i meget høj grad", at ydelserne, som borgeren modtager på tilbuddet, svarer til det aftalte, mens 70 % synes dette "i høj grad" og 19 % "i nogen grad".

77 % synes, at der er noget, der fungerer særlig godt, i samarbejdet mellem kommune og tilbud omkring borgerens ophold. I kommentarerne fremhæver sagsbehandlerne især følgende som noget, der fungerer særligt godt: God kommunikation og fælles dialog. Bred enighed om ansvarsfordeling og fælles retning i forhold til borgerens udvikling, samt løbende opfølgning og hurtig orientering ved ændringer.

 

Steder der skal forbedres

Resultaterne viser også, at der på tværs af specialområderne er fire steder, hvor man godt kan forbedre samarbejdet.

  1. 6 % kan "slet ikke" finde viden om sammenhængen mellem tilbuddets ydelser og takster, og 32 % kan ”i mindre grad” finde viden herom og 28 % kan dette ”i nogen grad”.

 

  1. 29 % svarer, at målene fra handleplanen ikke er opnået på tilbuddet, og 55 % at de er ”delvist” opnået. Dog bemærker sagsbehandlerne at målene er i en positiv proces.

 

  1. 6 % svarer, at de "i meget høj grad" har oplevet at efterspørge en ydelse, som specialområdet i Region Midtjylland ikke har kunnet efterkomme, 8 % har ”i høj grad" oplevet dette og 21 % i "nogen grad".

 

  1. 40 % mener, at der er forhold, som kan forbedres, i det samarbejde kommune og tilbud har om borgeren, under borgerens ophold. 60 % mener ikke, at noget skal forbedres.