06.02.2020

Den nuværende gymnastiksal på Grenen-Glesborg (en del af Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge) slår slet ikke til. Hallen opfylder ikke de behov, der er og er oven i købet kun en anelse større end en badmintonbane.

Derfor har man søgt om at kunne bygge en ny hal på 575 kvadratmeter.

Den nye multihal skal kunne rumme mange forskellige aktiviteter, som f.eks.:

  • Badminton
  • Volleybold
  • Floorball
  • YOGA med åndedrætstræning og meditation, som har stor effekt på behandling af PTSD og andre psykiske traumer, som mange unge lider af.
  • Springgrav, motorikvæg og klatrevæg til at udfordre, stimulere og træne diverse fin- og grovmotoriske færdigheder.

 

Beboerne på Grenen-Glesborgs risikoadfærd og behandlingsbehov kræver, at store dele af aktiviteterne skal finde sted på og ikke uden for matriklen. Det er nødvendigt af hensyn til både sikkerheden og for at opnå tidsbesparelser, høj effektivitet og kvalitet i den tidsbegrænsede og intensive socialpædagogiske behandling.

Ønsket om multihallen blev godkendt af Psykiatri- og Socialudvalget onsdag 5. februar. Nu venter den endelige godkendelse af byggeriet. En beslutning regionsrådet tager 26. februar.

Herefter starter byggeriet efter sommerferien 2020 og hallen skulle gerne være klar til at blive brugt maj/juni 2021.