14.08.2020

Socialområdet i Region Midtjylland indfører lokale besøgsrestriktioner på nogle tilbud beliggende i Aarhus og Silkeborg Kommune.

Det drejer sig om:

  • Høskoven (Specialområde Hjerneskade)
  • Fenrishus (Specialområde Børn og Unge)
  • Pilebakken (Specialområde Socialpsykiatri Voksne)
  • Skovvejen (Specialområde Autisme)

De lokale besøgsrestriktioner iværksættes, da borgerne på tilbuddene - ud fra sundhedsstyrelsens kriterier - tilhører særlig sårbare grupper, og med den aktuelle smittesituation af COVID-19 i Aarhus og Silkeborg vurderes det nødvendigt at minimere smitterisikoen på disse tilbud.

Der er ikke tale om et besøgsforbud, men om lokale besøgsrestriktioner. Besøg vil derfor fortsat være muligt i "kritiske situationer" og af faste besøgspersoner. Konkret vil det sige, at pårørende til kritiske syge og forældre til børn og unge under 18 år, eller 1-2 faste besøgspersoner blandt borgerens nære pårørende fortsat vil kunne komme på besøg på tilbuddene.

På det sociale område indføres lokale besøgsrestriktioner med lovhjemmel i Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Corona-virussygdom.

De øvrige regionale tilbud har øget fokus på Covid-19 smittehåndtering.

Socialområdet i Region Midtjylland moniterer smitteudviklingen tæt.