31.01.2019

Ulriksdal er en døgn- og aflastningsafdeling for børn og unge i alderen 5-18 år, med mulighed for efterværn til det 23. år. Målgruppen er kendetegnet ved at have gennemgribende mentale og fysiske funktionsnedsættelser.

Gennem de sidste år har Ulriksdal oplevet et fald i antallet af beboere og brugere. Derfor er der nu sendt et forslag om afvikling af Ulriksdal i høring. Når Ulrikdals foreslås afviklet, skyldes det, at belægningen i en længere periode har været faldende. Der er i øjeblikket indskrevet fire borgere i døgntilbuddet og fire borgere i aflastningstilbuddet. Alle fire borgere i døgntilbuddet vil inden for de næste tre år fylde 18 år. Ulriksdal har i alt 12 døgnpladser samt otte aflastningspladser.

Der er desværre ikke forventning om, at efterspørgslen på Ulriksdal igen vil stige. En målrettet indsats gennem en længere periode, gav ikke flere brugere.

Håbet er, at Ulriksdal på sigt kan anvendes til en anden målgruppe.

Forslaget om lukning er sendt i høring, og behandles af lokal MEDudvalg samt DASSOS. Regionsrådet vil tage stilling til en eventuel lukning på regionsrådsmødet den 27. marts 2019.

Ulriksdal har i januar 2019 22 medarbejdere. Såfremt en afvikling af Ulriksdal besluttes, vil processen for personalet ske i overensstemmelse med de regionale ”Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser” samt ”Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser" i Psykiatri og Social.