27.03.2018Beboerne på Region Midtjyllands døgninstitutioner bliver stort set ikke berørt, hvis der udbryder konflikt.

Regionens socialområde er ikke omfattet af Danske Regioners lockoutvarsel, mens der er varslet strejke for pædagogerne på Grankoglerne i Allingåbro, der er en klynge af bosteder under Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA). Der vil her blive lavet et nødberedskab, så de vigtigste opgaver løses også under en eventuel konflikt.

Derudover kan enkelte behandlingsforløb blive påvirket, hvis der er snitflader til konfliktende fagområder i for eksempel kommunerne. Beboerne vil i alle tilfælde blive orienteret af deres kontaktperson, hvis en konflikt ser ud til at få indflydelse på deres situation.

Varslerne er aktuelt givet således, at eventuelle strejker begynder 4. april. På baggrund af forhandlinger i Forligsinstitutionen kan en eventuel konflikt udsættes i to gange 14 dage.