28.04.2018

Natten til lørdag 28. april er der indgået forlig for alle ansatte i regionerne. Dermed er en eventuel konflikt foreløbig afblæst.

Konflikten er dermed afblæst med det forbehold, at aftalen skal godkendes af medarbejderne ved urafstemninger. Strejke og lockout suspenderes indtil resultatet af afstemningerne foreligger 6. juni.

Bliver aftalen godkendt, er konflikten afværget. Forkastes resultatet, gælder strejke- og konfliktvarsler stadig.