Socialområdet i Region Midtjylland driver en række specialiserede bosteder og dagtilbud for mennesker med nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne.

Tilbuddene er samlet i otte specialområder, der hver især besidder en høj faglig ekspertise om netop deres særlige område.
 
Specialområderne leverer ydelser og tilbud på lige fod og i konkurrence med private og offentlige udbydere.

Hvert år indgår Region Midtjylland en rammeaftale med regionens 19 kommuner om forbruget af tilbud i det kommende år. Rammeaftalen sætter desuden fokus på udviklingen af det sociale område.

Under fanen "De sociale tilbud" kan du se en liste over specialområderne.

Læs vores bruger- og pårørendepolitik for socialområdet fra 2012, som er blevet til i et samarbejde mellem repræsentanter for socialområdet og regionsdækkende bruger- og pårørendeorganisationer.