De otte specialområder i Region Midtjylland er stadig i drift, efter statsministeren har valgt at lukke store dele af det offentlige ned som følge af coronavirussen.

Specialområderne foretager sig de nødvendige forholdsregler for at forebygge at både borgere og medarbejdere bliver smittet med coronavirus.

Er du besøgende eller pårørende

For at undgå smittespredning er der indført midlertidigt besøgsforbud på mange af specialområdernes tilbud. Der gælder dog følgende undtagelser:

  • Nære pårørende til en kritisk syg beboer
  • Forældre eller andre nære pårørende til et barn under 18 år
  • Forældre eller andre nære pårørende til en voksen beboer, der mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg

Udpegning af 1-2 faste besøgspersoner

Udover de ovennævnte undtagelser til besøgsforbuddet, er der mulighed for, at der kan udpeges 1-2 faste besøgspersoner blandt borgerens nære pårørende. Besøgene skal i udgangspunkt foregå på tilbuddenes udearealer og kan i visse tilfælde ske indendørs i borgerens egen bolig.

Den lokale ledelse på det enkelte tilbud udpeger besøgspersonerne i samråd med beboeren og dennes pårørende.

Tilrettelæggelse af besøg

Besøgene tilrettelægges på en forsvarlig måde af de lokale tilbud i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Kontakt det lokale tilbud for at høre nærmere.