Besøgsforbud ved Fenrishus ophævet


Styrelsen for Patientsikkerhed har tirsdag 13. juli 2021, truffet beslutning om, at påbuddet om besøgsforbud ved Fenrishus ophæves med øjeblikkelig virkning. Det sker på baggrund af oplysninger om, at der ikke er fundet flere smittede med COVID-19 på tilbuddet. Derfor betragter Styrelsen for Patientsikkerhed smitteudbruddet på Fenrishus som inddæmmet.

Ophævelsen af påbuddet indebærer, at der nu igen er adgang for besøgende på Fenrishus i sædvanligt omfang – selvfølgelig med det udgangspunkt, at besøg fortsat skal kunne gennemføres på en forsvarlig måde. Det er op til ledelsen at sikre, at besøg på både indendørs og udendørs arealer gennemføres på en forsvarlig måde, og at besøg sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Der henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside og materiale for yderligere vejledning omkring smitteforebyggelse:
COVID-19 - Sundhedsstyrelsen
Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud og andre institutioner - Sundhedsstyrelsen


Links til de otte specialområders hjemmesider:

Holmstrupgård
Specialområde Autisme
Specialområde Hjerneskade
Specialområde Kommunikation og Handicap
Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge
Specialområde Børn og Unge
Specialområde Socialpsykiatri Voksne
Specialområde Udviklingshæmning og ADHD