Socialområdet i Region Midtjylland er nu helt fri for påbud om besøgsrestriktioner.

Styrelsen for Patientsikkerhed har revurderet kriterierne, hvornår påbud om besøgsrestriktioner kan udstedes og ophæves. Dermed ophæves de sidste påbud om besøgsrestriktioner på Region Midtjyllands sociale tilbud.

Med i overvejelserne har det også været, at der er konstateret relativt få smittetilfælde blandt beboere og medarbejdere på botilbud.

Dermed vil besøg på alle socialområdets tilbud som udgangspunkt kunne ske som normalt – dog er det fortsat vigtigt at overholde gældende retningslinjer i forbindelse besøg. Det er op til ledelsen at sikre, at besøg på både indendørs og udendørs arealer gennemføres på en forsvarlig måde.

Læs mere om retningslinjerne her:

Rammerne for besøg i det enkelte tilbud

Rammerne for gennemførelse af besøg besluttes af den lokale ledelse ud fra en række hensyn og vurderinger ift. det enkelte tilbud. De pårørende vil løbende blive holdt orienteret om ændringer i besøgssituationen i beboerens tilbud. Ligesom der ved indgang mv. i det enkelte tilbud informeres om eventuelle begrænsninger.

Afvikling af besøg tilrettelægges på en forsvarlig måde af de lokale tilbud i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer ift. Covid-19. Der kan f.eks. indrettes indendørs besøgsrum på tilbud hvor beboerne midlertidigt bliver afskåret fra at få indendørs besøg i egne lokaler pga. evt. indførte besøgsrestriktioner eller forbud.

Som besøgende eller pårørende man er altid velkommen til at kontakte specialområdet eller det enkelte tilbud for at høre nærmere i forhold til den aktuelle besøgssituation og rammerne inden et besøg.

Links til de otte specialområders hjemmesider:

Holmstrupgård
Specialområde Autisme
Specialområde Hjerneskade
Specialområde Kommunikation og Handicap
Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge
Specialområde Børn og Unge
Specialområde Socialpsykiatri Voksne
Specialområde Udviklingshæmning og ADHD