De otte specialområder på socialområdet i Region Midtjylland er i drift. Der tages løbende nødvendige forholdsregler for at forebygge, at både borgere og medarbejdere bliver smittet med coronavirus (Covid-19).

Besøgsrestriktioner og forbud fra Social- og Indenrigsministeriet

I en række kommuner er der af Social- og Indenrigsministeriet indført besøgsrestriktioner eller besøgsforbud på sociale tilbud, hvor der er beboere i risikogruppen. Formålet er, at skærme sårbare mennesker mod smitte.


Besøgsrestriktion og forbud indføres med lovhjemmel i Bekendtgørelse om mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af coronavirus-sygdom 2019 (COVID-19).


På tilbud med besøgsrestriktioner er der et generelt forbud mod besøg på indendørs arealer. På tilbud med et besøgsforbud er der et generelt forbud mod besøg både på indendørs og udendørs arealer. Besøg vil dog fortsat være muligt i "kritiske situationer" og af faste besøgspersoner.


Besøgsrestriktioner og forbud indføres og ophæves ud fra en løbende vurdering af den aktuelle smittesituation fra Styrelsen for Patientsikkerhed og kan derfor ændre sig med kort frist.

Rammerne for besøg i det enkelte tilbud

Rammerne for gennemførelse af besøg besluttes af den lokale ledelse ud fra en række hensyn og vurderinger ift. det enkelte tilbud. De pårørende vil løbende blive holdt orienteret om ændringer i besøgssituationen i beboerens tilbud. Ligesom der ved indgang mv. i det enkelte tilbud informeres om en begrænsning ift. besøgssituationen.


Afvikling af besøg tilrettelægges på en forsvarlig måde af de lokale tilbud i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer ift. Covid-19. Der kan f.eks. indrettes indendørs besøgsrum på tilbud hvor beboerne midlertidigt bliver afskåret fra at få indendørs besøg i egne lokaler pga. evt. indførte besøgsrestriktioner eller forbud.


Som besøgende eller pårørende man er altid velkommen til at kontakte specialområdet eller det enkelte tilbud for at høre nærmere i forhold til den aktuelle besøgssituation og rammerne inden et besøg.

Links til de otte specialområders hjemmesider:

Holmstrupgård
Specialområde Autisme
Specialområde Hjerneskade
Specialområde Kommunikation og Handicap
Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge
Specialområde Børn og Unge
Specialområde Socialpsykiatri Voksne
Specialområde Udviklingshæmning og ADHD