Taksterne for Region Midtjyllands sociale tilbud til børn, unge og voksne bliver fastsat en gang årligt i rammeaftalen, som indgås mellem de 19 kommuner og regionen.

Kontakt de enkelte tilbud for nærmere information.