Birte Zielke Baunbæk, ANT-koordinator

Tlf: 2166 0338
Mail: birte.baunbaek@ps.rm.dk

Arbejdsområder

- Koordinerende i forhold til ANT-gruppen

  • Afholder ANT-kurser i Silkeborg og Horsens
  • Region Midtjyllands repræsentant i diverse faglige netværk regionalt og på landsplan.

Trine Bæk-Sørensen, ANT-konsulent

Tlf 3052 0139
Mail trine.baek-soerensen@ps.rm.dk


Arbejdsområder
- Afholder ANT-kurser i Århus og Randers

Poul Erik Hansen, ANT-konsulent

Tlf 2928 0129
Mail poul.erik.hansen@ps.rm.dk


Arbejdsområder
- Afholder ANT-kurser i Herning, Holstebro og Viborg

Elisabeth Vester, Koordinator

Tlf 7847 6013
Mobil 2035 6277
Mail elisabeth.vester@ps.rm.dk


Arbejdsområder

  • Sekretæropgaver
  • Tilmelding til ANT-kurser
  • Økonomiopgaver mv.