Hvis du ønsker at klage over forhold på det sociale område, skal du være opmærksom på, at der er flere klageinstanser. Indholdet af din klage afgør, hvor du skal sende klagen hen.

En klage kan indgives enten mundtligt, skriftligt, telefonisk eller elektronisk.

Der er ingen formelle krav til, hvad du skal skrive i en klage. Det er nok at skrive, at du klager, men det giver god mening at forklare, hvad du mener, der er forkert i sagen. Ved mundtlige klager bliver der udformet et notat, så det står helt klart, hvori klagen består.

Når klagen er modtaget, sender Region Midtjylland et brev til klageren. Af brevet fremgår det, hvornår vi forventer at kunne besvare klagen. Som udgangspunkt tager behandlingen af en klage cirka 14 dage.

Hent klageformularen her