Socialpsykiatriens tryghedshotel er et midlertidigt tilbud til voksne patienter, som er færdigbehandlet på en psykiatrisk afdeling og som venter på rette tilbud fra hjemkommunen.

Specialområdet Socialpsykiatri Voksne tilbyder tryghedshotelpladser på specialområdets seks socialpsykiatriske boenheder. Der ydes et psykiatrifagligt tilbud med døgndækning, hvor de opnåede sociale, fysiske og psykiske færdigheder fastholdes. Der følges op på den medicinske behandling.

Pladsen etableres på et af specialområdets fem socialpsykiatriske botilbud ud fra kommunens og borgerens ønske til rammer og geografisk placering. Taksten udgør i 2017 2.012 kr. i døgnet svarende til færdigbehandlingstaksten på de psykiatriske afdelinger.

For patienter udskrevet fra somatikken er der indført en graduering, idet prisen 1.- 2. dag efter de er færdigbehandlet er på 2.012 kr., men fra 3. dagen og frem er prisen 4.024 kr.

Vil du vide mere:

Besøg de fem socialpsykiatriske tilbuds hjemmesider:

  Gårdhaven Pilebakken
Sct. Mikkel Sønderparken Tangkær