Taksterne for Region Midtjyllands sociale tilbud til børn, unge og voksne bliver fastsat en gang årligt i rammeaftalen, som indgås mellem de 19 kommuner og regionen.

Hent den seneste opdaterede oversigt over takster (Excel-ark) for Region Midtjyllands sociale tilbud (2018) - eller kontakt de enkelte tilbud for nærmere information.

Oversigt af takster for SKH, som ikke har døgn- og dagtilbud.