Birte Zielke Baunbæk, ANT-koordinator

Tlf 7847 8042
Mail bibaun@rm.dk


Arbejdsområder

- Koordinerende i forhold til ANT-gruppen

  • Afholder ANT-kurser i Viborg og Horsens
  • Region Midtjyllands repræsentant i diverse faglige netværk regionalt og på landsplan.

Trine Bæk-Sørensen, ANT-konsulent

Tlf 7847 6041
Mail trine.baek-soerensen@ps.rm.dk


Arbejdsområder
- Afholder ANT-kurser i Århus og Randers

Poul Erik Hansen, ANT-konsulent

Tlf 7847 6043
Mail poul.erik.hansen@ps.rm.dk


Arbejdsområder
- Afholder ANT-kurser i Herning, Holstebro og Silkeborg

Karin Sjørring, Administrativ medarbejder

Tlf 7847 6011
Mail karin.sjoerring@ps.rm.dk


Arbejdsområder
- Økonomiske/administrative opgaver i forbindelse med afvikling af ANT-kurser

  • Sekretæropgaver
  • Tilmelding til ANT-kurser
  • Økonomiopgaver mv.