Region Midtjylland driver 31 specialiserede bosteder, dagtilbud og institutioner for børn, unge og vokksne med særlige behov. Tilbuddene er samlet i ni faglige områder:

Øvrige tilbud

Socialområdet i Region Midtjylland har i 2015 fokus på:

  • Dokumentation af indsats og resultater
  • Høj sikkerhed for borgere
  • Innovation og anvendelse af ny teknologi
  • Kompetenceudvikling og udvikling af specialviden
  • Praksisnær forskning
  • Styrket sammenhæng mellem ydelser og pris