Det regionale socialområde

Region Midtjylland driver 31 specialiserede bosteder, dagtilbud og institutioner for børn, unge og vokksne med særlige behov. Tilbuddene er samlet i ni faglige områder:

Øvrige links

Socialområdet i Region Midtjylland har i 2016 følgende prioriterede indsatsområder:  

  • Praksisnær forskning
  • Kompetenceudvikling og udvikling af specialviden
  • Dokumentation af indsats og resultater
  • Fortsat specialisering og udvikling af ydelser
  • Individuel indsats og livskvalitet
  • Høj sikkerhed for borgere og ansatte
  • Øget effektivitet og produktivitet